• TEL: 021-66723241-66704771
 • CELL: 09121134158

�������������� T �������������� HSS

T چتری کارباید و HSS | فرزهای HSS و کارباید براده برداریدر زاویه و فرم های مختلف جهت ایجاد شیار ، فرم و زاویه های مختلف بر روی قطعات و قالبهای صنعتی استفاده مورد استفاده قرار می گیرد.


فرز چتری T SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T WALTER فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
WALTER فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T WALTER فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
WALTER فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
SANDVIK فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T WALTER فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
WALTER فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS
فرز چتری T HORN فرزچتری T کارباید HSS

�������������� T �������������� HSS

فرز چتری T
HORN فرزچتری T کارباید HSS

1
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 021-66723241-66704771
Fax : 021-66723241-66704771
Instagra: Behradsanatpars
Email: info [at] bsp-tools.com

فروشگاه بهراد صنعت پارس
© Copy right 2022 | تمامی حقوق متعلق به شرکت بهراد صنعت پارس می باشد