• TEL: 021-66723241-66704771
  • CELL: 09121134158
TJF- TAI JENG

TJF- TAI JENG

TJF- TAI JENG logo

کفتراش TJF- TAI JENG

کفتراش 45درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 45درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 90درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 90درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 90درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 90درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 90درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 90درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش اینسرتت گرد خور

کفتراش

کفتراش اینسرتت گرد خور
کفتراش


موجود
کفتراش اینسرتت گرد خور

کفتراش

کفتراش اینسرتت گرد خور
کفتراش


موجود
کفتراش 45درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 45درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 45درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 45درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 45درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 45درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 90درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 90درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش 90درجه اینسرت خور

کفتراش

کفتراش 90درجه اینسرت خور
کفتراش


موجود
کفتراش اینسرت گرد خور

کفتراش

کفتراش اینسرت گرد خور
کفتراش


موجود
کفتراش اینسرت گرد خور دنباله خور

کفتراش

کفتراش اینسرت گرد خور دنباله خور
کفتراش


موجود
کفتراش اینسرت گرد خور

کفتراش

کفتراش اینسرت گرد خور
کفتراش


موجود
کفتراش 90درجه اینسرت خور ته پیچ

کفتراش

کفتراش 90درجه اینسرت خور ته پیچ
کفتراش


موجود

TEL : 021-66723241-66704771
Fax : 021-66723241-66704771
Instagra: Behradsanatpars
Email: info [at] bsp-tools.com

فروشگاه بهراد صنعت پارس
© Copy right 2024 | تمامی حقوق متعلق به شرکت بهراد صنعت پارس می باشد